Essay - Gevoelens als commerciële instrumenten

Essay - Gevoelens als commerciële instrumenten

Productgroep Ouderschapskennis 2004-1
Ali de Regt | 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Arlie Russell Hochschild, The Commercialization of Intimate Life. Notes from Home and Work. Berkeley etc.: University of California Press, 2003, 313 pp.
Arlie Hochschild is in Nederland vooral bekend geworden door haar boek The secondshift, vertaald onder de titel De late dienst. Dit boek ging over de veranderingen in de taakverdeling tussen echtgenoten, de onderlinge problemen die daaruit voortvloeien en de invloed daarvan op de gevoelshuishouding van mannen en vrouwen. ‘Gevoelens’ zijn het terugkerende thema in het werk van Hochschild. In de jaren zeventig publiceerde zij een boek over de emotionele kant van het werk van stewardessen en enkele jaren geleden verscheen The time bind, een onderzoek naar de veranderende emotionele betrokkenheid van ouders bij hun kinderen onder invloed van de tijdsdruk waaronder zij in toenemende mate leven. (besproken in O&O 2,1, april 1999.) Het hier besproken boek The commercialization of intimate life is een verzameling artikelen, gebaseerd op dit eerdere onderzoek, waarin de schrijfster haar theoretische uitgangspunten centraal stelt. Hochschild is een vertegenwoordiger van de uitdijende kring van sociale wetenschappers die een ‘sociologie van emoties’ voorstaan en in praktijk brengen. Hun uitgangspunt is dat gevoelens van mensen, zoals Hochschild zegt, ‘sociale oorzaken en sociale gevolgen’ hebben.