Familieleven (1940 - 1946)

Familieleven (1940 - 1946)

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Over het ontstaan en de evolutie van de gezinseducatie in Vlaanderen is nog niet erg veel onderzoek verricht. Het bestaand historisch onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot inhoudsanalyses van tijdschriften, brochures en boeken (vgl. bijv. Hermans, 1988). Vragen naar de relatieve functie, de verspreiding en de impact van dergelijke publicaties worden niet gesteld. Vaak is zelfs niet geweten wie of wat schuil gaat achter de geanalyseerde publicaties.
Van dit laatste is Familieleven een typisch voorbeeld. Niemand minder dan Professor Albert Kriekemans (1906-1986) die in de jaren vijftig en zestig in Vlaanderen de meest gezaghebbende spreker en publicist inzake opvoeding en gezin was, publiceerde zijn eerste gezins - educatieve werkjes - De natuurlijke grondslagen van huwelijk en gezin (Kriekemans, 1941), De familiegemeenschap als opvoedingsfactor (Kriekemans, 1942), Over de echtelijke liefde (Kriekemans, 1944) - in een brocurenreeks, genaamd Familieleven, uitgegeven bij Geloofsverdediging, de uitgeverij van de Katholieke Actie. Voor welke organisatie Familieleven staat, is echter niet bekend. De beknopte biografie van Kriekemans weet hierover niets mee te delen (De Keyser & Marcoen, 1976). In de historiografie van de Katholieke Actie is over Familieleven ook niets bekend (Van Haver, 1985). En ook in een recent geschreven geschiedenis van de gezinsbeweging in Vlaanderen, is niets te vinden over een organisatie met die naam tijdens de oorlog (De Maesschack, 1996). Dat het om een collaboratie-vereniging zou gaan, kan reeds uitgesloten worden op grond van de vermelde uitgeverij. Deze laatste lijkt ook elk verband uit te sluiten met de liberale Ligue de l’Education Familiale/Bond voor Gezinsopvoeding die tijdens de oorlog haar officiële activiteiten stopzette (De Vroede, 1976).