Financiering van brede scholen

Financiering van brede scholen

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Hans Migchielsen | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Deze tekst uit de fl yer van het derde jaarcongres Brede School benadrukt het problematische karakter met betrekking tot de fi nanciering van brede scholen. Door kosten inzake investering, exploitatie en beheer op te nemen in het integraal (onderwijs)huisvestingsplan (IHP) krijgt de fi nanciering van brede scholen een structurele plek binnen de (meerjaren)begroting van een gemeente. Daarmee brengt de gemeente ’s-Hertogenbosch het problematische karakter van de fi nanciering van brede scholen tot hanteerbare proporties terug.