Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking

Gedragsproblemen bij jonge kinderen met een visuele beperking

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Gedragsproblemen bij kinderen met een visuele beperking kunnen alleen goed worden`behandeld als rekening wordt gehouden met de invloed van de visusbeperking op de algehele ontwikkeling. De aard en verschijningsvorm van het probleemgedrag zijn mede afhankelijk van de visuele problematiek. Ook kan het gedrag van kinderen die blind of slechtziend zijn afwijken van het gedrag van goed ziende kinderen zonder dat er sprake is van gedragsproblemen. Zo kan afwijkend gedrag bij nadere bestudering voor het kind functioneel en adaptief van aard zijn. Om de indruk te vermijden dat al het afwijkende gedrag van kinderen met een visuele beperking probleemgedrag is, besteden we in dit hoofdstuk niet alleen aandacht aan probleemgedragingen maar ook aan adaptieve gedragingen.