Gender in de basisvorming

Gender in de basisvorming

Productgroep Thema’s uit de wijsgerige en historische pedagogiek
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In dit artikel wil ik nagaan in hoeverre het vak Verzorging in de basisvorming gezien kan worden als stap in de richting van een meer sekse-egalitair leerplan voor algemene vorming. De veronderstelling dat het leerplan in dit opzicht tekort schiet, is onder andere (binnen de philosophy of education) geformuleerd en beargumenteerd door Jane Roland Martin in verschillende artikelen. Aan haar standpunt zal ik aandacht besteden met daaraan gekoppeld de kritiek die zij heeft ontvangen. Gedeeltelijk deel ik de kritiek, voor een ander deel vind ik de kritiek niet ver genoeg gaan, op een derde punt acht ik Martins analyse nog steeds waardevol en belangrijk met het oog op de vraag naar algemene vorming. Van het vak Verzorging analyseer ik de kerndoelen zoals die bij de start van de basisvorming zijn geformuleerd en zoals ze zijn herzien in 1996. Deze analyse zal noodgedwongen beperkt zijn; toch blijken hieruit al interessante verschuivingen. Tenslotte zal ik laten zien dat de opvatting om het vak Verzorging te zien als stap in de richting van een meer sekseegalitair curriculum, in zeker opzicht paradoxaal is.