Gezamenlijk gezag: met of zonder opvoedingsplan?

Gezamenlijk gezag: met of zonder opvoedingsplan?

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Cees van Leuven | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In dit artikel ga ik in op de organisatie van het ouderschap na scheiding en de wenselijkheid om dat proces op zorgvuldige wijze te begeleiden. Hoe zit het met procesbegeleiding bij scheiding in het algemeen? Ik maak hier een verkenning in vogelvlucht vanaf 1971 tot heden. Waar staan we nu, wanneer we het ouderschap na scheiding onder de loep nemen? Ik bespreek de ontwikkelingen in de praktijk en de jurisprudentie rond het door mij ontwikkelde zorgmodel. Dit zorgmodel zou in alle opzichten als voorbeeld kunnen dienen voor het opvoedingsplan dat ouders volgens de nieuwste wetsvoorstellen in de toekomst moeten opstellen om op eenvoudige wijze te kunnen scheiden.