Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden

Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
Kristien Nys | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Opvoedondersteuning kent vele vormen en veel verschillende praktijken. De constante in de omschrijvingen van opvoedondersteuning is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding van kinderen. Soms wordt daarbij ook expliciet gesteld dat opvoedondersteuning zich tot 'alle' ouders richt. Dit betekent dat er een veelzijdig en wijdverspreid aanbod is. Daarbij zijn twee kanttekeningen te plaatsen. Voor ouders blijkt het informele netwerk (partner, familie, andere ouders, vrienden) nog altijd de belangrijkste ondersteuningsbron. Dit stelt ons inziens grenzen aan de professionalisering van de ondersteuning bij het opvoeden. Daarnaast moet erkend worden dat sommige ouders, onder wie die uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen, veel minder aanspraak kunnen maken op een ondersteunend sociaal netwerk. Bovendien blijkt juist deze groep ouders vanuit professioneel oogpunt moeilijker te bereiken. In dit artikel wordt een kader geschetst om opvoedondersteunend te werken met groepen ouders uit kwetsbare gezinnen. Hiertoe werd aangesloten bij het groepswerk van vzw (vereniging zonder winstoogmerk) De Keerkring, Centrum voor Opvoedingsondersteuning in Sint-Niklaas in België.