H16. Mens Sana In Schola Sana - de aanpak van kindermishandeling via school

H16. Mens Sana In Schola Sana - de aanpak van kindermishandeling via school

Productgroep Kindermishandeling : De Politiek Een Zorg
Cees Hoefnagels Bob van der Meer | 2005 | 9789066655539
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Dit schooljaar zitten er in Nederlandse klassen waarschijnlijk ruim 40.000 kinderen die, in de meeste gevallen thuis, worden mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Over hoogstens 3.500 kinderen neemt iemand van school contact op met een Advies- en Meldpunt van Kindermishandeling (AMK; NIZW, 20021). Niet dat al deze 3.500 kinderen op enigerlei wijze mishandeld worden, maar over deze kinderen bestond er voldoende zorg bij deze schoolfunctionaris om diens zorgen over het kind of vermoeden van kindermishandeling voor te leggen aan dit meldpunt. Hiervan uitgaande wordt over minder dan 10% van de schoolgaande mishandelde kinderen contact gezocht met het AMK. Dit zijn echter bijzonder welwillende, lees: te positieve, cijfers. Zonder overdrijven is het goed verdedigbaar uit te gaan van 60.000 schoolgaande kinderen die op enigerlei wijze mishandeld worden en dat van ‘slechts’ 1.000 meldingen per jaar uit het onderwijs de mishandeling van de gemelde kinderen wordt vastgesteld. Van deze gegevens uitgaande zorgt het onderwijs ervoor dat nog geen 2% van de mishandelde kinderen bij een daarvoor toegeruste deskundige voorziening terechtkomt. En ook deze calculatie is aan de zuinige kant omdat van deze 1.000 meldingen niet alle kinderen ook daadwerkelijk mishandeld worden. Anders gezegd, van deze laatste gegevens uitgaande: ruim 98% van de schoolgaande mishandelde kinderen wordt niet door het onderwijs naar het AMK geleid. Deze discrepantie tussen enerzijds het omgaan met mishandelde kinderen en anderzijds het meestal niet melden van kindermishandeling vraagt om een analyse.