Het bevorderen van doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs door middel van een doorlopende leerroute

Het bevorderen van doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs door middel van een doorlopende leerroute

Gratis

Omschrijving

De ontwikkeling van doorlopende leerroutes om de doorstroom van leerlingen(/studenten) in het beroepsonderwijs te bevorderen, krijgt tegenwoordig veel aandacht. De centrale vraag van dit exploratieve onderzoek is of doorstroom naar en positieve ervaringen op het hbo van leerlingen met een relatief hoog cognitief niveau worden bevorderd door middel van de versnelde, doorlopende leerroute het Groene Lyceum (hGL) vergeleken met de meer traditionele routes naar het hbo. Beoogd wordt zo inzicht te verkrijgen in de werkzaamheid van deze doorlopende leerroute. Er wordt gerapporteerd over een drietal deelstudies waarin het schoolloopbaansucces van leerlingen met vergelijkbare cognitieve capaciteiten in verschillende leerroutes naar het hbo (hGL, regulier vmbo-mbo en havo) wordt vergeleken. In de eerste deelstudie worden hGL en regulier vmbo vergeleken op vmbo-eindexamencijfers en doorstroom van leerlingen naar het mbo. In het tweede deelonderzoek worden hGL en regulier mbo vergeleken op doorstroom van leerlingen naar het hbo. In de derde deelstudie tenslotte worden leerlingen uit drie leerroutes (hGL, regulier mbo en havo) bevraagd naar hun ervaringen in het eerste jaar van het hbo. hGL-leerlingen blijken vergelijkbare vmbo-eindexamencijfers te behalen in kortere tijd en vaker door te stromen naar het mbo dan vergelijkbare leerlingen uit het reguliere vmbo. Bovendien stromen hGLleerlingen bijna twee keer zo vaak door naar een hbo-opleiding als vergelijkbare leerlingen uit het reguliere mbo. Voor de betreffende specifieke doelgroep van leerlingen lijkt hGL de voordelen van mbo- en havo-opleidingen te combineren: theoretische voorbereiding op het hbo op havo-niveau gecombineerd met beroepsgerichte voorbereiding op mboniveau, gekoppeld aan extra ondersteuning bij studiekeuze en gerichte ontwikkeling van studievaardigheden die nodig zijn op het hbo. Kernwoorden: Doorlopende leerroute, doorstroom, beroepsonderwijs, het Groene Lyceum, havo