Het bos, de bomen, het struikgewas

Het bos, de bomen, het struikgewas

Productgroep PIP 1 - 2001
Ria Balm | 2001
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de pedagogiek bestaan veel beroepen en beroepstaken. Aard en ernst van de problemen, de fase en de beschikbaarheid van de hulp zijn vaak bepalend voor wie er wat doet. Maar een onderlinge afstemming en taakafbakening ontbreekt.
Onderzoekers van het Trimbosinstituut dringen aan op een nieuwe indeling van beroepenclusters.
Dit zou moeten bijdragen aan het verbeteren van de onderlinge afstemming en taakafbakening.