Het Bureau Jeugdzorg in de jeugdstrafrechtspraktijk

Het Bureau Jeugdzorg in de jeugdstrafrechtspraktijk

Productgroep Rechten van het kind in (inter)nationaal perspectief
Marius van der Klei | 2005 | 9789066656888
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De jeugdreclassering maakte in de jaren negentig een sterke groei door, niet alleen met betrekking tot het aantal jeugdreclasseringsklanten maar ook met betrekking tot het aantal mogelijkheden om de opgelegde afdoeningen uit te voeren (strafrechtelijke modaliteiten). Twee gebeurtenissen hebben hieraan sterk bijgedragen, het advies van de Commissie Van Montfrans en het nieuwe jeugdstrafrecht.
In 1994 bracht de Commissie Van Montfrans advies uit over de meest efficiënte en effectieve methode om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. In haar rapport stelde de commissie dat intensieve, niet-vrijblijvende begeleiding van jeugdige delinquenten van groot belang is voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. De begeleiding van jongeren in de vorm van jeugdreclassering wordt hierbij als zeer wenselijk beschouwd.
Eind jaren tachtig is begonnen met de herziening van het jeugdstrafrecht. Op 1 september 1995 is met de ‘wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen’, het nieuwe jeugdstrafrecht in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving biedt een enorme uitbreiding van het aantal sanctiemodaliteiten voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.