Het recht om persoon te worden: een criterium voor het opleggen van pedagogische hulp

Het recht om persoon te worden: een criterium voor het opleggen van pedagogische hulp

Productgroep Opvoedingshulp geboden
D.J. de Ruyter | 1995 | 9066651466
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Over een criterium voor het ingrijpen in gezinnen wordt door juristen gediscussieerd. Interventie in gezinnen behoort ook tot het debat van orthopedagogen, maar zij mengen zich tot op heden niet in de discussie over het criterium dat daaraan ten grondslag zou moeten liggen. Ik meen dat het nodig is dat vanuit een pedagogisch perspectief een criterium voor het opleggen van pedagogische hulp wordt geformuleerd. Vanuit een pedagogisch perspectief een interventie - criterium formuleren betekent dat het criterium betrekking heeft op gezinssituaties waarin om pedagogische redenen moet worden ingegrepen tenein de pedagogische hulpverlening aan een gezin op te leggen.