Het recht op een ongestoord gezinsleven

Het recht op een ongestoord gezinsleven

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het artikel van Weterings worden de diverse problemen omtrent pleeggezinplaatsingen van jonge kinderen duidelijk zichtbaar gemaakt. Ze pleit voor een beleid dat uitgaat van het belang van het kind, waarbij de gehechtheidsrelatie van het kind een belangrijke rol speelt. Hiertoe presenteert zij een pedagogisch model voor een begeleidingstraject bij bedreiging van het belang van het kind.
Weterings benadrukt het recht van kinderen op continuïteit in hun opvoedingssituatie, een recht dat ook is opgenomen in het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Zij zegt hierbij niet dat dit verdrag ook uitdrukkelijk de rechten en plichten van ouders noemt. De overheid is bijvoorbeeld verplicht om de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders te eerbiedigen (Artikel 5) en kinderen mogen in principe niet van ouders worden gescheiden tegen hun wil (Artikel 9), mits aan bepaalde vereisten is voldaan. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert in artikel 8 eveneens het recht op respect voor familie- en gezinsleven.