Hoe bouw je een Centrum voor Jeugd en Gezin?

Hoe bouw je een Centrum voor Jeugd en Gezin?

Productgroep Ouderschapskennis 2012-3
Rita Jager | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Omdat gemeenten zich bezig gingen houden met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin kwam er meer aandacht voor ouders en het ouderschap. Ouders worden niet alleen meer als inwoners benaderd, maar ook als ouders. Omdat zij verantwoordelijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien van hun kinderen en omdat zij daarvoor steun mogen verwachten van de overheid, in deze het CJG.
De gemeente Zeist concentreerde zich bij het opzetten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) al vroeg op de rol van ouders. Vanuit dat perspectiefzijn ouders, opvoeders en jongeren dan ook zelf gevraagd naar hun ideeën over wat het CJG zou moeten zijn. Het inlooppunt, de werkwijze van de frontoffice, het instellen van het casusoverleg, de spreekuren in de wijken en de moeder- en vadergroepen in Zeist vinden hun oorsprong in deze visie. Leonoor van der Toorn, bestuurs- en beleidsadviseur gemeente Zeist, Angela Bruisten, kwartiermaker CJG Zeist en Robbert Moorman, accountmanager jeugd gemeente Zeist vertellen hoe die visie op ouderschap doorsijpelt in veel facetten van het CJG.