Hoe verzoeken van ouders om sterilisatie van hun verstandelijk gehandicapte kind werden weggemoffeld in een advies van de Gezondheidsraad

Hoe verzoeken van ouders om sterilisatie van hun verstandelijk gehandicapte kind werden weggemoffeld in een advies van de Gezondheidsraad

Productgroep Ouderschapskennis 2004-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Na introductie van het onderwerp, bespreekt de auteur de schaarse gegevens over het fenomeen sterilisatie en enkele praktijkervaringen uit residentiële instellingen voor verstandelijk gehandicapte moeders. Zij vertelt over een bijeenkomst van de Commissie die het in de titel genoemde advies aan de Minister van VWS schreef en waarbij zij als ‘gastdeskundige’ aanwezig was. Het advies zelf wordt kritisch besproken, en ten slotte doet de auteur een voorstel voor een zodanige werkwijze rond verzoeken om sterilisatie dat de ouders van verstandelijk gehandicapten niet naar een zijspoor worden gerangeerd.
Trefwoorden: verstandelijk gehandicapte ouders, sterilisatie.

Dr. Alice van der Pas, ouderbegeleider en gezinstherapeut, is zelfstandig werkzaam als opleider en auteur op het gebied van ouderbegeleiding.
De tekst van dit artikel werd als lezing uitgesproken tijdens een jubileumcongres van de ’Vereniging O en A’ voor orthopedagogen en verwante professionals, op vrijdag 14 november 2003. Het congresthema was: ‘Wie maakt de dienst uit - Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening’.


Hoe vragen van ouders werden weggemoffeld in een advies aan de Minister van VWS

Het onderwerp van dit artikel is niet ‘verstandelijke handicaps’, ook niet ‘sterilisatie’ maar de vraag: wie maakt de dienst uit wanneer ouders vrezen dat hun verstandelijk gehandicapte dochter straks door deze of gene wordt bezwangerd, of opeens zo heel graag een baby wil terwijl ze niet in staat is een kind groot te brengen? En wie maakt de dienst uit wanneer ouders vrezen dat hun verstandelijk gehandicapte zoon, per ongeluk misschien, een meisje zwanger maakt? Om die vraag te illustreren bespreek ik een rapport van de Gezondheidsraad, getiteld ‘Anticonceptie voor mensen met een verstandelijke handicap’2. Volgens dat rapport maakt in de eerste plaats de verstandelijk gehandicapte de dienst uit, vervolgens in hoge mate de huisarts.