Hoofdstuk 10 Meer overheid, minder overheid

Hoofdstuk 10 Meer overheid, minder overheid

Productgroep Hoezo pedagogisch?
E.A. Godot | 2003 | 9789066655089
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

‘Pedagogisering’ is een begrip dat veel verschillende betekenissen kan hebben. Net als bij ‘opvoeding’ lijkt het erop dat de betekenis van dat begrip door de tijd heen verschuift. Zo kan pedagogisering gezien worden als de grotere aandacht die in de jaren zestig aan de stem van het kind gegeven werd in vergelijking met de al te autoritaire verhoudingen in de jaren vijftig. Ook kan pedagogisering gezien worden als moralisering, en is ze zo eenuiting van de negatieve waardering die in de jaren zeventig aan de pedagogiek van de jaren vijftig gegeven werd. Pedagogisering kan ook gezien worden als de revival van het waarden- en normenvraagstuk aan het einde van de jaren tachtig. De pedagogisering van de samenleving, ten slotte, kan gezien worden als het overnemen door maatschappelijke instituties van opvoedingstaken die eerder door de ouders werden waargenomen, zoals de dagopvang van jonge kinderen en de naschoolse opvang vanaf de jaren negentig.