Hoofdstuk 3 - De doorstroom van vmbo naar mbo

Hoofdstuk 3 - De doorstroom van vmbo naar mbo

Productgroep Beroep op het vmbo
Renée van Schoonhoven Frank Studulski | 2011 | 9789088501883
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Leerlingen vinden hun weg in het vmbo, halen een diploma en stromen daarna door naar het mbo. Dat gebeurt in toenemende mate met minder voortijdig schoolverlaten (vsv). In paragraaf 3.1 gaan we in op de doorstroompatronen van vmbo naar mbo. We doen dat aan de hand van doorstroomcijfers en percentages op landelijk niveau. Deze ‘macrocijfers’ maken goed inzichtelijk hoe de doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs verloopt. De cijfers laten niet zien hoe veel en vaak leerlingen gedurende hun vmbo-schooltijd switchen van keuze. Daarom bespreken we in paragraaf 3.2 aan de hand van enkele voorbeelden hoe dat switchgedrag er op microniveau uitziet. Het wisselen van onderwijsloopbaan maakt het er voor de mbodocenten niet eenvoudiger op: aan het begin van een nieuw schooljaar bestaan nieuwe groepen vaak uit leerlingen met een zeer diverse onderwijsachtergrond. In paragraaf 3.3 tonen we aan wat die diversiteit kan inhouden.