Hoofdstuk 4 - De leerling en zijn keuzen

Hoofdstuk 4 - De leerling en zijn keuzen

Productgroep Beroep op het vmbo
Renée van Schoonhoven Frank Studulski | 2011 | 9789088501883
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat steeds meer leerlingen doorstromen van het vmbo naar het mbo en dat het voortijdig schoolverlaten daalt. We zagen ook dat gegeven deze macrocijfers de individuele onderwijsloopbanen zeer divers zijn. Leerlingen switchen van school, van sector, van leerweg en/of beroepsgericht vak. Vaker niet dan wel vertonen de onderwijsloopbanen van instromers in mbo-opleidingen een stabiel patroon. Dat maakt het afstemmen van het onderwijs op onderwijsdeelnemers in het mbo een lastige onderneming. Des te zwaarder weegt de motivatie en onderbouwing van de leerling voor zijn of haar keuze voor een (voor)opleiding. Om die reden staan we in dit hoofdstuk stil bij de vraag wat de vmbo-leerling kenmerkt en op welke gronden hij of zij keuzen maakt over zijn onderwijsloopbaan.