Hoofdstuk 7 De praktijk in beeld

Hoofdstuk 7 De praktijk in beeld

Productgroep Grondslagen SPH
Jaska de Bree | 2001
2,60
Abonneeprijs: € 1,04

Omschrijving

Hoofdstuk 7 - De praktijk in beeld

 

In dit hoofdstuk wordt ter illustratie van de complexe werkelijkheid van alledag een concrete praktijk in beeld gebracht. We doen dit door vanuit één werksoort, de jeugdhulpverlening, een grote casus te schetsen. Daarbij wordt in drie paragrafen telkens één van de competenties als ingang gekozen. In de eerste paragraaf kan naar de praktijk worden gekeken vanuit de competentie van de directe hulp- en dienstverlening. Dit betekent dat daar de vier taakgebieden oriënteren, ontwerpen, interveniëren en evalueren, op de voorgrond staan. In de tweede paragraaf kan vooral vanuit de competentie van het werken in en vanuit de organisatie naar de betreffende werksituatie worden gekeken. Hier staat het taakgebied ‘organisatie’ op de voorgrond. In de derde paragraaf ten slotte wordt vanuit de competentie inzake het werken aan professionalisering naar de casus gekeken. Hier staat het taakgebied van de professie centraal.