Hoofdstuk 8 Onderwijs à la carte

Hoofdstuk 8 Onderwijs à la carte

Productgroep Hoezo pedagogisch?
E.A. Godot | 2003 | 9789066655089
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Kinderen worden in een bestaande wereld geworpen. Een wereld waar de scheidslijnen tussen rijk en arm, man en vrouw, tussen wereldgodsdiensten, taalgebieden en politieke machten al uitgetekend zijn. Zo bezien begint ieder leven als loterij.Want het maakt nogal uit of je in de sloppenwijken van Bogota wordt geboren of in een villawijk aan de Côte d’Azur. Of je als meisje of jongen, blank of zwart ter wereld komt. Of je opgroeit binnen het hindostaanse kastenstelsel of een anti-autoritaire opvoeding geniet. Of je ouders in staat zijn goed voor je te zorgen of niet. Zo zijn er vele toevalligheden en gegevenheden die een mensenleven tekenen. Toch worden we als persoon niet volledig bepaald door de plaats, omstandigheden en voorwaarden waaronder we in deze wereld zijn ingeleid. Volgens de achttiende-eeuwse filosoof Johann Gottfried Herder moeten we de mens als ‘erste Freigelassene der Schöpfung’ zien.We zijn in staat ons tot op zekere hoogte te ontworstelen aan deze bepaaldheden. Over de aard en reikwijdte van deze vrijheid lopen de meningen uiteen. Het is typerend voor ons huidige tijdsgewricht dat wij geneigd zijn ons deze vrijheid voor te stellen als een vrijheid om te kiezen.