Hoofdstuk 9 - De leerling en zijn onderwijsloopbaan

Hoofdstuk 9 - De leerling en zijn onderwijsloopbaan

Productgroep Beroep op het vmbo
Renée van Schoonhoven Frank Studulski | 2011 | 9789088501883
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Er gaan veel middelen verloren aan onjuiste opleidingskeuzes en wisselen van opleiding. Voor een deel is het niet te voorkomen omdat loopbaanoriëntatie als een transformatieproces moet worden gezien, waarin wel eens een misstap wordt gezet. Een misstap die voor sommige leerlingen ook wel eens functioneel kan zijn. Uit de analyse van de onderwijsloopbanen bleek dat van de leerlingen die op het mbo aankomen maar 25% een rechtstreekse - ‘Koninklijke’ - route heeft doorlopen, zonder tussentijdse wisselingen. Er is dus nog flink werk aan de winkel voor begeleidingsprocessen en de oriëntatie. Dat is niet op te lossen door enkel meer informatie aan de leerling voor te leggen.