Hoop op het gewone leven

Hoop op het gewone leven

Productgroep PIP 102 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De documentaire laat duidelijk zien dat medewerkers niet in staat waren met het gedrag van Alicia om te gaan. Het lectoraat Residentiële Jeugdzorg van Hogeschool Leiden doet al sinds 2007 onderzoek naar het leef- en leerklimaat op plaatsen waar kinderen in de knel zitten. Denk hierbij aan de jeugdzorg, de maatschappelijke opvang en het speciaal onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de psychiatrie en de tbs. Het doel is om medewerkers van instellingen, maar ook pleegouders, leerkrachten en gezinshuisouders te verleiden hun pedagogisch handelen te verbeteren en kinderen en volwassenen weer hoop op een gewoon leven te geven.
In november 2017 hield ik mijn (verlate) lectorale rede hierover en presenteerde een pedagogisch ontwikkelingsmodel voor deze kinderen en medewerkers, gebaseerd op de nieuwste onderzoeken op dit terrein.