Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
2010
Gratis

Omschrijving

inhoud

170 Van de redactie Kolom
171 Hulp, buffer of omstandigheid | Bert Krapels

Thema: Het informele netwerk: een omstandigheid of een buffer?
172 Inleiding op het thema | Margreth Hoek, Hanneke Miley en Pieter Remmerswaal
174 Taakverdeling in de opvoed- en ouderpraktijk - casus Sanne | Hanneke Miley
en Pieter Remmerswaal
182 Ouderschap en de betekenis van solidariteit om je heen | Herman Baartman
195 Groepswerk met ouders in perspectief: hoe kwetsbare ouders elkaar steun bieden
| Kristien Nys
209 Steun van ouders aan volwassen kinderen: een sociologisch perspectief | Freek Bucx
217 Kritische blikken vanuit het netwerk omzetten in begrip: over het organiseren van
steun voor ouders | Alice van der Pas

Alledaags ouderschap
223 Alledaags ouderschap | Parel van Panama

Literatuur Recensies
226 Opvoedingscanon | Albert Boon
229 Oudergericht Pedagogisch adviseren |Cé Haans
231 Duidelijke ouders | Bob de Raadt
232 The journey to parenthood - myths, reality and what really matters | Hanneke Miley
233 Handboek Methodische Ouderbegeleiding 6 | Rita Blaak
237 Nota Bene