Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Ouderschapskennis 2003-1
2003
Gratis

Omschrijving

VAN DE REDACTIE

KOLOM
Bert Krapels, Wees zijn


THEMA: GEWIK EN GEWEEG IN DE PLEEGZORG
Ineke Huibregtsen, Inleiding op het thema
Ineke Huibregtsen, Gescheiden en toch verbonden, een voorbeeld uit de praktijk
Dr. A.M. Weterings, Pleegzorg, zorg voor kind, ouder en pleegouder
Martin Blaauwgeers, Eigen ouders blijven meetellen
Dr. Mr. Mariëlle Bruning, Het recht op een ongestoord gezinsleven
Gé Haans, Gebrek aan nuance leidt tot polarisatie
Mr. A. Quik-Schuijt, Pleegzorg: stiefkind van de jeugdbescherming
Carla van Zuiden, Van dyade naar triade
Herman Baartman, Kiezen of delen
José Raijmakers & Lois van Beijnum, Dat kan wel zo zijn, maar...
Dr. P. Bastiaensen, Pleegkind: zorg van pleegouder én ouder
Alice van der Pas, Weterings’ denktrant zetpleegzorgwerker op verkeerd been
Dr. A.M. Weterings, Reactie op de commentaren
Mary Richmond, maatschappelijk werkers en hun taak


RUBRIEKEN
Surf & Zap
The Lancet, De verkoop aan - en uitverkoop van - kinderen

Je naaste buur is beter dan je verre broer
Birsen Akin, Ziekte of verstandelijke handicap?

Wellesnietes
Bert en Ben Krapels, Manager en professional in de GGZ: Wie loopt wie voor de voeten?

In gesprek met een onderzoeker
Alice van der Pas, Alles wat ik weet heb ik van ouders geleerd


LITERATUUR
Recensies

Tony Attwood, Het syndroom van Asperger, een gids voor ouders en hulpverleners
Liane Holliday Willey, Pretending to be normal. Living with Asperger’s Syndrome
Liane Holliday Willey, Asperger Syndrome in the family. Redefining normal
Hanneke Meulink-Korf & Aat van Rhijn, De onvermoede Derde
James Garbarino, Lost boys
Irene Sagel-Grande (red.), In the best interest of the child: conflict resolution for and by children and juveniles
Jeannette Nienhuis, Het verborgen kind; een zoektocht

Notabene

SUMMARIES