Inleiding Historisch

Inleiding Historisch

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
2000
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In hun algemene bijdrage snijden Snik & Van Haaften de vraag aan op grond waarvan de staat, in casu overheidsinstellingen, zich in opvoedingsaangelegenheden meent te mogen mengen en in hoeverre de liberale moraal hiertoe een toereikende grondslag biedt. Junger-Tas gaat er vanuit dat de overheid dient in te grijpen ingeval er duidelijke aanwijzingen zijn dat jongeren antisociaal gedrag ontwikkelen. Ze wijst op actuele onderzoeksresultaten die doen vermoeden dat vooral de kwaliteit van de onderlinge gezinsrelaties bepalend is voor de kans op het ontwikkelen van langdurige en ernstige vormen van antisociaal gedrag. De gezinsvorm lijkt in dit verband van weinig invloed te zijn. In de hierna volgende sectie is er overigens ruime aandacht voor diverse gezinsvormen, waarbij (de angst voor) antisociaal gedrag af en toe zeer nadrukkelijk de kop opsteekt.