Inleiding Theoretisch en Emperisch

Inleiding Theoretisch en Emperisch

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
2000
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Zoals al uit de bijdragen van Jünger-Tas en Snik & Van Haaften bleek, liggen er nog vele onbeantwoorde vragen op het gebied van de jeugdcriminaliteit. In het kort gezegd, komt het er op neer dat we nog niet precies weten hoe jeugdcriminaliteit ontstaat, welke persoonsgebonden en situationele factoren in welke combinatie de doorslag geven bij het ontstaan van jeugdcriminaliteit, en hoe we kinderen effectief en ethisch verantwoord weer op het rechte pad kunnen helpen. Weliswaar blijkt uit correlationeel onderzoek keer op keer dat er bepaalde zogeheten risicofactoren onderscheiden kunnen worden, maar uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de gevonden verbanden elk voor zich niet heel sterk zijn. Er wordt dan ook nog steeds getracht de ‘genese van het kwaad’ bloot te leggen, waarbij de onderzoekers het vergrootglas leggen op culturele, sociologische, economische, gezinsgebonden, en persoonsgebonden potentieel relevante factoren. Het zal op voorhand duidelijk zijn dat onmiddellijke klaarheid hier niet verwacht mag worden.