Inleiding Wijsgerig

Inleiding Wijsgerig

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
2000
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In het wijsgerige gedeelte zijn negen bijdragen opgenomen. Een aantal dat mooi past bij deze Negende Landelijke Pedagogendag. Uit het grote aanbod van lezingen hebben we vooral ook papers geselecteerd waarin verbindingen zijn gelegd met het thema van de Pedagogendag: ‘gezin, morele opvoeding en anti-sociaal gedrag’. Die verbindingen zijn duidelijk aanwezig bij vijf bijdragen over pedagogische grondslagenkwesties. In de eerste van dit kwintet, besteden Graas, Mootz & Rouw aandacht aan de vraag in hoeverre de opvoedingsverantwoordelijkheid verschuift. Interessant vinden wij dat de auteurs daarbij een conceptuele benadering van de vraag combineren met een historische. In de periode waarin de leerplicht en de kinderwetten werden geïntroduceerd signaleren zij angsten en argumenten die terugkeren in de huidige situatie. In de tweede bijdrage gaat Meijer in op een aanpalend vraagstuk, de professionalisering van de voorschoolse kinderopvang in Nederland. Zij traceert twee lijnen in het denken over die professionalisering. In één geval wordt gestreefd naar een pedagogiek van de kinderopvang, die onderscheiden wordt van de pedagogiek van het gezin en de school. In het andere geval wordt de pedagogiek van de kinderopvang volgens Meijer beschouwd als een voorloper van de schoolpedagogiek.