Inleiding

Inleiding

Productgroep Gedragsproblemen bij jonge gehandicapte kinderen (NVO-reeks)
1998 | 9066652241
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De zorg en opvoeding van jonge gehandicapte kinderen start bijna altijd in de thuissituatie door de ouders. Later wordt deze opvoeding meestal ondersteund door hulpverleners van professionele instellingen. Deze instellingen kunnen gericht zijn op het bieden van ondersteuning in de thuissituatie en/of daarbuiten. Thuishulp gebeurt bij verstandelijk gehandicapten in de vorm van Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), praktische thuishulp en vroeghulp; bij jonge zintuiglijk gehandicapte kinderen wordt de hulp in de thuissituatie meestal aangeduid met de term vroegbegeleiding.