Interactief een gebouw ontwerpen

Interactief een gebouw ontwerpen

Productgroep Brede scholen in uitvoering
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Deze bijdrage gaat over het ontwerpen van een brede school. De titel ‘Interactief een gebouw ontwerpen’ is gekozen omdat we in de workshop zo veel mogelijk de deelnemers hebben proberen te betrekken in het proces. Uiteindelijk is een gebouw ontwerpen in de werkelijkheid ook een interactief proces: heel veel mensen worden daarbij betrokken. In deze bijdrage doorlopen we de verschillende fasen van het ontwerpproces. In het proces worden vier fasen onderscheiden, namelijk initiatieffase, defi nitiefase, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.