Interview met Agnes de la Rie over school-maatschappelijk werk

Interview met Agnes de la Rie over school-maatschappelijk werk

Productgroep Ouderschapskennis 2004-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In een thema over de relatie ouders-school passeren leerkrachten de revue, directeuren, ouders, schoolbesturen - en de school-maatschappelijk werker. Zijn dat collega-ouderbegeleiders en beschouwen zij de ouders van het schoolkind als hun opdrachtgever wanneer school of leerkracht moppert. Of zijn zij leerkrachtenbegeleiders die bemiddelen wanneer ouders mopperen. Of kinderdeskundigen die proberen alle partijen in het gareel van ‘het belang van het kind’ te krijgen. Of alles tegelijk.
Wie kan dat beter uit de doeken doen dan Agnes de la Rie die al in 1952 stage liep bij het school-maatschappelijk werk in Amsterdam en die in 1987 (met Ineke Aartsen en Wil Teunissen) het eerste Nederlandse boek publiceerde over dit onderwerp.

Sindsdien zette zij samen met enkele collega’s een stevige Functiegroep SMWop poten binnen de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, en daarnaast beheert zij een informeel adressenbestand van niet-georganiseerde collega’s. Dit eigenhandig bijeengesponnen web van 1300 SMW-ers fungeert als een ‘help desk’ voor de ingeschrevenen doordat De la Rie goedgeefs informatie doorspeelt over scripties, collega’s, literatuur en wat al niet.
Onderstaand gesprek vond plaats op 24 november 2003.