Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw

Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Onderwijs heeft in de joodse traditie altijd een centrale rol gehad. Het betrof van oorsprong vooral godsdienstonderwijs, waarbij het Hebreeuws als heilige taal een belangrijke plaats innam. In de eerste helft van de negentiende eeuw werd dat onderwijs gereorganiseerd en aangepast aan de eisen van de tijd. Daarmee had de joodse gemeenschap al eigen scholen, ver voordat die waren toegestaan voor rooms-katholieken en orthodox-protestanten. Deze laatsten kregen die vrijheid pas in de onderwijswet van 1857, die voor joden juist een opgeven van het eigen onderwijs betekende. We gaan na hoe het joodse onderwijs was  ingericht en welke status dat had in het Nederlandse onderwijsbestel van voor 1857. Vervolgens beantwoorden we de vraag: welke argumenten speelden een rol in het opgeven van het joods onderwijs na 1857 en welke waarde werd daarin toegekend aan ‘vrijheid van onderwijs’ en sociale cohesie?