Kindbeschrijvingen en diagnostiek

Kindbeschrijvingen en diagnostiek

Productgroep Ouderschapskennis 2018-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, vraagt al vijftien jaar lang ouders (of verzorgers) het aangemelde kind in hun eigen woorden te beschrijven. Dit heeft 27.774 kindbeschrijvingen opgeleverd (gemiddeld acht per kind). Deze beschrijvingen bleken zinvol vertaald te kunnen worden in termen van het Vijf Factoren Model van persoonlijkheid. Vervolgens is de bruikbaarheid van deze kindbeschrijvingen in relatie tot (type van) psychopathologie onderzocht. De vrij gekozen kindbeschrijvingen bleken klinisch relevante aspecten van het kind weer te geven. Kan de door ouders als prettig ervaren taak het kind in hun eigen woorden te beschrijven van toegevoegde waarde zijn bij diagnostiek en indicatiestelling?