Kinderen spijbelen? Ouders op cursus!

Kinderen spijbelen? Ouders op cursus!

Productgroep Gezin, morele opvoeding en antisociaal gedrag
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Een leerstraf voor ouders als maatregel om ernstige vormen van spijbelen tegen te gaan, is het afgelopen half jaar veelvuldig als discussiepunt in de publiciteit geweest. Aanleiding hiertoe vormde onder andere een min of meer verplichte training voor ouders van hardnekkige spijbelaars: ‘Ouders: Present!’ Beknopt weergegeven komt deze ‘leerstraf’ erop neer dat ouders een keuze wordt voorgelegd: òf u betaalt een geldboete, òf u gaat in op het ondersteuningsaanbod en participeert actief in de training. Deze training is in opdracht van het Ministerie van Justitie ontwikkeld door medewerkers van het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) van de Universiteit Leiden.