Kindveiligheid bij gemeenten: te complex voor eenvoudige besturing

Kindveiligheid bij gemeenten: te complex voor eenvoudige besturing

Productgroep Ouderschapskennis 2013-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg verschuift per 1 januari 2015 van de provincies en zorgverzekeraars naar de gemeenten. Deze transitie is niet alleen een overdracht van taken maar vraagt ook een omvorming ervan en bovendien om harmonisatie met andere gemeentelijke taken in het sociale domein, zoals zorg, onderwijs en begeleiding naar werk. Voor gemeenten betekent dit een zeer complexe sturingsvraag waar bekende vormen van sturing niet effectief voor zijn en tot bestuurlijke kramp leiden. De auteur toont aan dat de manier waarop gemeenten gewend zijn te sturen niet effectief is en draagt hiervoor een alternatief aan. Wat betreft veiligheid zullen lef en bestuurlijke moed moeten worden getoond om te erkennen dat onveiligheid nooit (volledig) kan worden uitgebannen en ongelukken zullen blijven voorkomen. Het is noodzakelijk dat ouders en professionals meedenken. Gemeenten zullen deze inbreng moeten verwelkomen en laten meewegen in hun besluitvorming rond sturing en organisatie van de nieuwe jeugdzorg.