Kwaliteit in brede scholen in Tilburg

Kwaliteit in brede scholen in Tilburg

Productgroep Brede scholen in uitvoering
Anton Willemse | 2005 | 9789066656789
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In november 1997 wordt in de gemeenteraad van Tilburg een motie aangenomen die de start vormt van de ontwikkeling van brede scholen in Tilburg. In deze motie wordt gepleit voor het starten van brede scholen in onderwijsachterstandswijken in Tilburg. Er is ruimte voor twee experimenten, die begroot worden op fl . 250.000 per experiment per jaar voor een periode van vier jaar.
In datzelfde jaar wordt door het wijkbeheeroverleg in Koningshaven (de wijken Jeruzalem, Fatima, Hoogvenne en Broekhoven) in het kader van het grotestedenbeleid een trajectplan 0–18-jarigen geschreven. In dat trajectplan wordt een integratie van welzijn, onderwijs en zorg voorgesteld. De reden voor het schrijven van dat trajectplan is gelegen in de mening van betrokken instellingen (wijkorganisatie, onderwijs, kinderopvang, politie, thuiszorg, bibliotheek, ouderenwerk, woningbouwcorporatie en gemeente) dat het werken met ‘losse’ projecten geen meerwaarde kent. Juist een integrale benadering zou bij kunnen dragen aan het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen.