Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen

Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen

Gratis

Omschrijving

Inleiding:

Een gesprek. Twee of meer mensen die met elkaar praten, woordenen gedachten uitwisselen, tot zinnen en op verhaal komen. Woorden die informatie geven, een wens koesteren, die een relatie maken of breken. Hoeveel woorden heeft een gesprek eigenlijk nodig? Hoeveel stilte kan een gesprek verdragen? En wat maakt dat een gesprek een dialoog wordt, waarin wederzijds begrip is en echt contact wordt gemaakt? Hoe leer je om een gesprek te voeren? Je punt te maken? Je liefde uit te drukken? Hoe moeilijk is het om tot de kern te komen? Om een pijnlijk onderwerp aan te snijden? Om te bevestigen of juist om boosheid te ventileren? Staan we niet allemaal regelmatig met de spreekwoordelijke mond vol tanden of met een brok in onze keel? Tijdens het opgroeien leren we socialiserende regels over communicatie en vormen we een arsenaal aan mogelijkheden om tot uitwisseling te komen. Het gesprek is een fundamenteel middel om een relatie vorm te geven. Kinderen die de ongeschreven regels niet begrijpen, een ‘gespreksgebrek’ hebben, ontwikkelen dan ook een achterstand op met name sociaal-emotioneel niveau (Ketelaars, 2010).
Het gesprek is dus enerzijds ontzettend alledaags en tegelijkertijd onnoemelijk mysterieus. Want hoe werkt ‘verstehen’ eigenlijk? En hoe zit dat met settings waarin het gesprek niet alleen een uitwisseling, maar ook een voertuig voor verandering is, zoals in de professionele hulpverlening?