Auteurs

Taalontwikkeling

6 producten gevonden.
Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018, om een extra impuls te geven aan het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Het...
Meer info
Gratis
Taalontwikkeling in de natuur

Taalontwikkeling in de natuur

Jannette Prins

Lekker naar buiten de natuur in blijkt goed te zijn voor de motoriek en de concentratie van jonge kinderen. In het onderzoek ‘Hoofd, schouders, knie en TAAL’ staat de vraag centraal in hoeverre...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 105 - 2018
Is de cloze-toets een betrouwbare en valide maat voor begrijpend lezen?

Is de cloze-toets een betrouwbare en valide maat voor begrijpend lezen?

Samenvatting: De cloze-toets (een toets waarbij kinderen gaten in de tekst moeten opvullen) is een korte leestoets die gebruikt wordt om begrijpend lezen te meten. Maar over de kwaliteit van de cloze-toets...
Meer info
Gratis
Achtergronden van taalachterstanden bij jonge kinderen in Oost-Groningen

Achtergronden van taalachterstanden bij jonge kinderen in Oost-Groningen

Samenvatting:  Oost-Groningen is een gebied met traditioneel veel leerlingen met taalachterstanden. Recent reviewonderzoek heeft dat nog eens bevestigd. Inmiddels is veel bekend over de achtergronden...
Meer info
Gratis
Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen

Lectorale rede: Gezin in Gesprek. Systeemgericht werken met jongeren en hun gezinnen

Inleiding: Een gesprek. Twee of meer mensen die met elkaar praten, woordenen gedachten uitwisselen, tot zinnen en op verhaal komen. Woorden die informatie geven, een wens koesteren, die een relatie maken of...
Meer info
Gratis
Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek

Taal- en leesontwikkeling kleuters vanuit een narratieve didactiek

Jenthe Baeyens

De narratieve didactiek van het vertellen, dicteren en dramatiseren van verhalen door kinderen wordt op veel scholen in de Verenigde staten uitgevoerd en erkend voor de invloed die het heeft op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 63 - 2011