Leidt inclusie tot minder uitsluiting van mensen met een licht verstandelijke beperking?

Leidt inclusie tot minder uitsluiting van mensen met een licht verstandelijke beperking?

Productgroep Segregatie in onderwijs en samenleving
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In onderwijs en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) staan inclusie, passend onderwijs en ondersteuning centraal. Inclusie krijgt geleidelijk aan vorm in Nederland en zorgt er voor meer en betere maatschappelijke participatie. Het succes van inclusie ligt in handen van de politiek, van de mensen met een LVB zelf, van organisaties maar ook van professionals. In onderwijs en zorg zijn er twijfels over de praktische haalbaarheid en over de professionaliteit van de leerkrachten, zorgverleners en organisaties. Zeker als er bezuinigd wordt. Inclusie vraagt om een nieuwe dialogische manier van werken en een heroriëntatie op de professionele ondersteuning van mensen met een LVB. Naast ruimte geven moet ook bescherming geboden worden tegen de gevaren die zij in de samenleving ontmoeten. Dit legitimeert de professional om naast een ondersteunende ook een assertieve en soms een directieve vorm van ondersteuning te bieden. Onderwijs- en zorgprofessionals moeten gedegen kennis hebben van specifieke kenmerken van de kinderen en volwassenen met een LVB. Als er in onderwijs en zorg niet volmondig gekozen wordt voor professionalisering in relatie tot inclusie, bestaat de kans dat mensen met een LVB (opnieuw) gesegregeerd zullen gaan worden.