Leven op het platteland

Leven op het platteland

Productgroep Sozio 76 - 2007
2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In januari van dit jaar verscheen een publicatie van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de leefsituatie van stad en platteland met elkaar vergelijkt: Thuis op het platteland. De leefsituatie van
platteland en stad vergeleken. Hieronder volgen enige highlights uit deze publicatie.