Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Productgroep De publieke betekenis van pedagogisch denken en handelen
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs dat burgerschapscompetenties louter begrepen dienen te worden als tegemoet komend aan individuele belangen en private interesses. Dat mag dan zo lijken, maar daarmee is naar mijn mening niet het gehele pedagogische verhaal in het sociale en publieke domein verteld, noch volledig recht gedaan aan de rol en functie van burgerschapsvorming in scholen anno 2009. Als namelijk in pedagogische zin ergens de maatschappelijke en publieke betekenis van scholen voor primair en secundair onderwijs in tot uitdrukking gebracht wordt, dan geldt dat in Nederland voor de sinds februari 2006 door de overheid expliciet verlangde burgerschapsvorming in de Wet “Bevordering Actief burgerschap en Sociale Integratie”.