Auteurs

Burgerschapsvorming

50 producten gevonden.
Burgerschap in beeld

Burgerschap in beeld

Remmert Daas Geert ten Dam Anne Bert Dijkstra Esther Kardijk Harm Naayer Hessel Nieuwelink Ineke van der Veen

Burgerschap in beeld - Burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in vergelijkend perspectief  Bevordering van burgerschapscompetenties van leerlingen is een belangrijke taak voor onderwijs. Die...
Meer info
Gratis
Peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020

Peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020

De peiling Burgerschap einde basisonderwijs 2019-2020 laat zien dat, volgens de meerderheid van deelnemende schoolleiders en leerkrachten, het burgerschapsonderwijs nog verder ontwikkeld moet...
Meer info
Gratis
Menswording in een laag-vertrouwensamenleving

Menswording in een laag-vertrouwensamenleving

Gerdien Bertram-Troost

Mijnheer de rector, dames en heren, ‘ Oublie tout ce que je t’ai appris en français, mais n’oublie jamais d’aimer’ Deze woorden schreef mijn toenmalig docent Frans,...
Meer info
Gratis
Atlas van Afgehaakt Nederland  - Over buitenstaanders en gevestigden

Atlas van Afgehaakt Nederland - Over buitenstaanders en gevestigden

De parlementaire democratie werkt op dit moment niet voor iedereen even goed en een deel van Nederland dreigt ‘af te haken’ of is al afgehaakt. Zo waarschuwde onder meer de Staatscommissie...
Meer info
Gratis
De vreedzame wijk: verwachtingen en resultaten

De vreedzame wijk: verwachtingen en resultaten

Bob Horjus

Evaluatie van een community-programma voor de bevordering van burgerschap bij kinderen in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland 2009-2014 Dit proefschrift beschrijft de eerste evaluatie van het...
Meer info
9,95
Fostering active citizenship in young adulthood

Fostering active citizenship in young adulthood

Edwin Slijkhuis

The predictive value of citizenship competences, socialization experiences and academic performance in adolescence   [Engelstalig proefschrift] [Nederlandse samenvatting:] Een democratie...
Meer info
Gratis
Pedagogiek. Controversiële onderwerpen

Pedagogiek. Controversiële onderwerpen

Bjorn Wansink

Met je leerlingen een controversieel onderwerp bespreken; het kan je als docent de nodige hoofdbrekens kosten. Want voor je het weet lopen de emoties en spanningen in en buiten het klaslokaal hoog op. Maar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 120 - 2021
Over de betekenis van het element ‘algemeen’ in het concept van de algemene vorming.

Over de betekenis van het element ‘algemeen’ in het concept van de algemene vorming.

Adalbert Rang

Waar denkt iemand (bijna onwillekeurig) ook aan, als hij dezer dagen over het element algemeen in opvattingen over algemene vorming spreekt? Aan het feit dat onze eeuw, door Ellen Key (1902) als de ‘eeuw...
Meer info
Gratis
Gastvrijheid als gewaagde actie voor menselijkheid.

Gastvrijheid als gewaagde actie voor menselijkheid.

Ilse Geerinck

Tal van overheidsdecreten wijzen op het belang van burgerschapsonderwijs om tegemoet te komen aan de uitdagingen die deze pluralistische en multiculturele samenleving stelt. Eén van die democratische...
Meer info
Gratis
Burgerschapseducatie zal ons niet redden.

Burgerschapseducatie zal ons niet redden.

Michael S. Merry

In dit artikel onderzoek ik of de standaardbenaderingen van burgerschapsonderwijs in de Lage Landen geschikt zijn om jonge mensen voor te bereiden om de huidige politieke realiteiten tegemoet te treden, laat...
Meer info
Gratis