Auteurs

Burgerschapsvorming

20 producten gevonden.
Pedagogiek | Door de ogen van een kind

Pedagogiek | Door de ogen van een kind

Ina ter Avest Duncan Wielzen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind. Die ontwikkeling betreft, naast het lichaam, ook een eigen kijk op het leven: een levensbeschouwing. Als het om jonge kinderen gaat, delen ouders...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 118 - 2020
Kom maar op

Kom maar op

Minne Fekkes Mariska Klein Velderman Symone Detmar

VERSTERK DE WEERBAARHEID VAN DE JEUGD VOOR EEN VEILIGE, GEZONDE EN KANSRIJKE TOEKOMST Een weerbaar kind vindt beter zijn of haar weg in de maatschappij, en in het volwassen leven.
Meer info
Gratis
Bevrijding van mannelijkheidsnormen

Bevrijding van mannelijkheidsnormen

Saskia Oenen Saskia van Oenen

De ontwikkeling van jongens wordt gedwarsboomd door problematische beelden van mannelijkheid versus vrouwelijkheid. Opvattingen over ‘echte mannen’ werken maatschappelijke en persoonlijke problemen...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 114 - 2020
Themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen

Themaonderzoek burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht, met name als de morele opvattingen van scholen heel...
Meer info
Gratis
De betekenis van educatie

De betekenis van educatie

Doret de Ruyter

De bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving Er is er een aantal prangende vragen: a) kan het onderwijs er wel toe bijdragen dat leerlingen kunnen (gaan) floreren? b) kan het onderwijs...
Meer info
Gratis
Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden (actieonderzoek)

Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden (actieonderzoek)

Anna Jansma Trees Pels Ahmed Hamdi Mehmet Day Marjolijn Distelbrink

Religieuze ouders met een migratieachtergrond hebben soms extra ondersteuning nodig om hun kinderen op zo'n manier op te voeden dat zij zich thuis voelen in en verbonden met Nederland. Het ministerie van...
Meer info
Gratis
Burgerschapsvorming en nationale identiteit

Burgerschapsvorming en nationale identiteit

Bas Levering

Het is me al heel lang een grote ergernis dat de kennis van ons politieke stelsel in ons land zo beperkt is. Dat geldt eigenlijk voor alle generaties. Blijkbaar werd daar in ons onderwijs nooit veel aan gedaan.
Meer info
Gratis
Over pubers, adolescenten en infantilisering

Over pubers, adolescenten en infantilisering

Inleiding Iedereen heeft het tegenwoordig graag over pubers en puberen. Maar bij nadere beschouwing blijkt men met pubers meestal adolescenten te bedoelen. Reden dus om eerst even kort stil te staan bij deze...
Meer info
Gratis
Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Koen Westen

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2017
Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Siebren Miedema

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs...