Auteurs

Burgerschapsvorming

12 producten gevonden.
Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden (actieonderzoek)

Ouders ondersteunen bij weerbaar opvoeden (actieonderzoek)

Anna Jansma Trees Pels Ahmed Hamdi Mehmet Day Marjolijn Distelbrink

Religieuze ouders met een migratieachtergrond hebben soms extra ondersteuning nodig om hun kinderen op zo'n manier op te voeden dat zij zich thuis voelen in en verbonden met Nederland. Het ministerie van...
Meer info
Gratis
Over pubers, adolescenten en infantilisering

Over pubers, adolescenten en infantilisering

Inleiding Iedereen heeft het tegenwoordig graag over pubers en puberen. Maar bij nadere beschouwing blijkt men met pubers meestal adolescenten te bedoelen. Reden dus om eerst even kort stil te staan bij deze...
Meer info
Gratis
Tijd voor een Citizens Academy

Tijd voor een Citizens Academy

Koen Westen

Burgerschap is voor cliënten in de ggz niet vanzelfsprekend, want tijdens en na een opname is het heel lastig je sociale en maatschappelijke rollen te behouden. Kan het onderwijs iets doen om hun actief...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 3 - 2017
De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

De relatie tussen opvoeding, socialisatie, ontwikkeling en radicalisering: overzicht van en hiaten in de beschikbare kennis.

Samenvatting: Nederland heeft weliswaar in de afgelopen jaren niet te maken gehad met terroristische aanslagen, maar er is geen reden om aan te nemen dat radicalisering afneemt of dat terrorisme geen...
Meer info
Gratis
Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming als pedagogisch- maatschappelijk bijdrage aan het publieke en sociale domein

Siebren Miedema

In de programmabeschrijving voor de veertiende Landelijke Pedagogendag wordt opgemerkt dat privatisering in de samenleving de maatschappelijke en publieke betekenis van het onderwijs onder druk zet. Ja, zelfs...
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Gert Biesta

Nu fundamentele problemen in onze democratie de publieke agenda aanvoeren, klinkt de roep van politici en beleidsmakers om burgerschapsvorming. Volgens Gert Biesta, hoogleraar pedagogiek aan de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Zinloos geweld bestaat niet

Zinloos geweld bestaat niet

Olga Rodenko Bon van der Haer

De laatste jaren wordt onze samenleving overspoeld met berichten over zinloos geweld. Krant, radio en tv besteden ruimschoots aandacht aan dit fenomeen. Waar ‘gewoon’ geweld nog enigszins te...
Meer info
3,90
Thema Burgerschap - democratisch leven moet je leren

Thema Burgerschap - democratisch leven moet je leren

Anke van Keulen

Sinds 2006 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan democratisch burgerschap. In Nederland is dit grotendeels onbekend terrein. Is democratisch burgerschap wel voor jonge kinderen?  Een...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 73 - 2013
Thema Burgerschap - burgerschap binnen het onderwijs

Thema Burgerschap - burgerschap binnen het onderwijs

Frank Studulski

In 1994 kwam het ‘Platform pedagogische opdracht’ al met een eindadvies over burgerschap aan de overheid en het onderwijs. Nog steeds worstelen beide partijen met de invoering van burgerschap op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 73 - 2013
Thema Burgerschap - ‘Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen’

Thema Burgerschap - ‘Kinderen moeten democratische ervaringen opdoen’

Bas Levering

Micha de Winter speelde een belangrijke rol bij de introductie van burgerschapsvorming in het pedagogisch denken in Nederland. Bas Levering volgt met hem het spoor terug en gaat daarbij de kritische vragen niet...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 73 - 2013