Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Lichte zorg en lessen uit de geschiedenis

Productgroep PiP 124
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De grote vraag naar jeugdhulp en speciaal onderwijs in Nederland komt vooral voor rekening van lichtere problemen, zoals ADHD. Sommige deskundigen spreken in dit verband van overconsumptie. Daardoor moet worden bezuinigd op de hulpverlening bij zwaardere problematiek, waaronder suïcidaliteit. Dit vraagt om een gedegen analyse van wat misgaat in de jeugdhulpverlening. Kunnen we iets leren van de geschiedenis?