Literatuur - Nota bene

Literatuur - Nota bene

Productgroep Ouderschapskennis 2010-3
2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dijkstra, S. (2010). Partnergeweld en kindermishandeling. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (208 pp.)

Dijkstra, S., Dartel, N. van, Verhoeven, W. & Veldkamp, T. (2010). Verborgen schatten: wat professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (208 pp.)

Jongh, E. de (2010). Kwetsbaarheid overbrugd; een verkennend praktijkonderzoek naar de zorgbehoeften van cliënten met een licht verstandelijke beperking en hun kinderen in de vrouwenopvang. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (121 pp.)

Verhoeven, W. & Dijkstra, S. (2010). Kinderen en kinderwerk in de vrouwenopvang. AVANS Hogeschool, Breda: Lectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk geweld. (135 pp.)

Deze boeken weerspiegelen drie jaar lectoraat van dr. Sietske Dijkstra en van haar vastberaden focus op vrouwenopvang en huiselijk geweld: op de blinde vlekken in onderzoeksliteratuur en regeringsbeleid en op denk- en handelingsverlegenheid bij overvraagde professionals. Samen vormen ze een mooi opgebouwde serie. Het eerste boek bevat artikelen en recensies (deels verschenen in dit tijdschrift), interviews en voordrachten: Dijkstra's pogingen om greep te krijgen op een complex onderwerp.