literatuur - nota bene

literatuur - nota bene

Productgroep Ouderschapskennis 2012-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een allerhande aan artikelen en boeken kort gesignaleerd: Nederlands en anderstalig, oud en nieuw, praktisch en theoretisch, verzorgd (en soms geannoteerd) door Alice van der Pas.


Deze keer niet alleen de gebruikelijke reeks signalementen van lezenswaardige artikelen uit diverse tijdschriften, maar eerst een langere bespreking van drie hoofdartikelen uit het vakblad voor de hoger opgeleide kinder- en jeugdprofessional dat ik altijd van kaft tot kaft lees: Kind en Adolescent Praktijk. Ze nodigen namelijk uit tot een uitstap naar iets wat in deze artikelen over hulpverlening aan ouders opvallend ontbreekt: kennis omtrent ouderschap.
De artikelen gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen. Allereerst de methode Signs of Safety (SOS) voor (potentiële) klanten van de kinderbescherming. Vervolgens Mindful Parenting (MP) voor ouders met voldoende tijd en zelfdiscipline voor acht groepssessies van drie uur en dagelijkse meditatie thuis. In een duistere hoek van ons werkterrein bevindt zich dan nog het 'Münchausen'-syndroom (MBP) waarvoor hulpverlening nog moet worden uitgevonden - hoewel het kernprobleem eeuwen oud is.