Literatuur - Recensies

Literatuur - Recensies

Productgroep Ouderschapskennis 2004-1
2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De Professionals - Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing, Chaim van Unen (2003). Delft: Eburon. ISBN 905166771 X. (232 pp., tweede herziene druk)

‘Omdat hulpverleners zowel gelegitimeerd als gekwalificeerd zijn tot ingrijpen in het verstoorde leven van een hulpzoekende en dus kwetsbare ander, zijn zij zowel professioneel als moreel verplicht tot regelmatige zelfreflectie. Op grond daarvan kunnen zij een beter inzicht verwerven in hun eigen zowel bekende als potentiële mogelijkheden, alsmede in de vraag hoe betrouwbaar de eigen attitude voor de hulpzoekende is.’

Een pleidooi voor doorgaande supervisie en intervisie, dacht ik dus, toen ik deze stelling las in de inleiding van dit boek. Wie zou daar tegen zijn? Van Unen zeker niet; hij werkte behalve in het vormingswerk als docent aan de Voortgezette Opleidingen voor Maatschappelijk Werk. Zijn discipline is echter de filosofie, in het bijzonder ethiek en antropologie, en de hierboven geciteerde stelling blijkt geen open deur te zijn maar het begin van een bijzonder boek over de vraag wat nu eigenlijk de professionaliteit van hulpverleners uitmaakt. Van Unen interviewde voor dat doel 15 hulpverleners (maatschappelijk werkenden, psychiaters en psychotherapeuten) en 3 staffunctionarissen.