Literatuur

Literatuur

Productgroep Ouderschapskennis 2010-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

-recensies

Handboek Systeemtherapie. A. Savenije, M.J. van Lawick & E.T.M. Reijmers (red.). Utrecht: De Tijdstroom, 2008. (ISBN 978 90 5898 1417; 830 pag. € 60,-)

Met veel plezier heb ik veel artikelen uit dit boek gelezen, maar als handboek: een standaard voor de praktijk, een canon van kennis en een naslagwerk, vertoont het nieuwe Handboek Systeemtherapie manco's. En nog iets: al gaat één hoofdstuk geheel over ouderbegeleiding1, te veel artikelen lijden aan 'ouderblindheid'.

Ik bespreek deze punten, noem gaandeweg een aantal lezenswaardige hoofdstukken, en begin met het redactiebesluit om het denken over systeemtherapie in scholen te vervangen door nadruk op 'perspectieven'.