Lokaal gezinsbeleid

Lokaal gezinsbeleid

Productgroep PIP 51 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het taboe op gezinsbeleid heeft een schrale openbare omgeving voor gezinnen in Nederland gecreëerd, zo betoogt Erna Hooghiemstra in haar oratie als lector Jeugd en Gezin aan de Fontys Hogeschool. Met de komst van een ministerie voor Jeugd en Gezin is nu een inhaalslag ingezet. Maar volgens Hooghiemstra komt het lokale gezinsbeleid nog te weinig van de grond. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten zich niet alleen richten op de preventie van opvoed- en opgroeiproblemen, maar kiezen voor een breder perspectief en meer samenwerking met gezinnen.