PIP 51 - 2009

PIP 51 - 2009

2009

Omschrijving

Als je kind wordt opgenomen (ADHD, ASS, OCD, Gilles de la Tourette)

Als je kind wordt opgenomen (ADHD, ASS, OCD, Gilles de la Tourette)

Als Wessel in groep vier zit, krijgt hij het moeilijk. Hij is onzeker en angstig. De angsten nemen zulke grote vormen aan dat hij niet meer normaal kan functioneren. Zijn ouders krijgen het advies om hem op te laten nemen in een psychiatrische dagbehandeling. Hij heeft een complexe stoornis waarbij symptomen van ADHD, autisme, OCD en Gilles de la Tourette worden herkend, maar tijdens de dagbehandeling proberen de hulpverleners een definitieve diagnose vast te stellen. Wat volgt is een zware periode. Wessel leert veel, maar is erg ongelukkig op de dagbehandeling. Zijn vader beschrijft de zware periode die zijn zoon en gezin doormaakten.

Meer info
3,90
Beroepscode voor HBO-pedagogen herzien

Beroepscode voor HBO-pedagogen herzien

Als het gaat over vakmanschap en beroepseer hebben we het volgens Jan Ebskamp en Afra Groen van beroepsvereniging Phorza over de waarden van het beroep. Waar sta je voor als professioneel pedagoog? Wat vind je belangrijk? Waar ben je trots op? Waar wil je op aangesproken worden? Dat zijn de waarden en idealen die in de beroepscode van Phorza worden verwoord.
Meer info
3,90
Gebaren niet alleen goed voor doven

Gebaren niet alleen goed voor doven

De Nederlandse organisatie Wapperkids biedt horende ouders, baby’s en peuters de mogelijkheid om beter met elkaar te communiceren door middel van ondersteunende gebaren. De methode is ontwikkeld door gebarentaaldocente Nienke Fluitman. Gebaren stimuleren de ontwikkeling van een kindje en zorgen ervoor dat ouders hun kinderen beter begrijpen.
Meer info
3,90
Lokaal gezinsbeleid

Lokaal gezinsbeleid

Het taboe op gezinsbeleid heeft een schrale openbare omgeving voor gezinnen in Nederland gecreëerd, zo betoogt Erna Hooghiemstra in haar oratie als lector Jeugd en Gezin aan de Fontys Hogeschool. Met de komst van een ministerie voor Jeugd en Gezin is nu een inhaalslag ingezet. Maar volgens Hooghiemstra komt het lokale gezinsbeleid nog te weinig van de grond. De Centra voor Jeugd en Gezin moeten zich niet alleen richten op de preventie van opvoed- en opgroeiproblemen, maar kiezen voor een breder perspectief en meer samenwerking met gezinnen.
Meer info
3,90
Religie in het openbaar onderwijs

Religie in het openbaar onderwijs

In december 2008 besloot de Tweede Kamer dat godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen vanaf het najaar 2009 door de overheid worden bekostigd. Het gaat om facultatieve lessen aan kinderen van ouders die daar om vragen. In het verzuilde Nederlandse onderwijsveld is deze kamerbeslissing verdeeld ontvangen. Volgens voorstanders versterkt dit levensbeschouwelijk onderwijsaanbod het pluriforme karakter van de openbare school. Tegenstanders vrezen dat burgerschapsvorming juist in het gedrang komt
door leerlingen in een beperkte levensbeschouwing te onderwijzen. Emeritus hoogleraar pedagogiek Ton Beekman over deze beslissing met een reactie door Elza Kuyk van de Besturenraad.
Meer info
3,90