Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Maar de overheid mag toch geen zedenmeester zijn?

Productgroep Opvoeding, Onderwijs & Overheid
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

Repliek op Jan Willems, Empowerment en responsabilisering als positieve opvoedingsvrijheid
Het is mij een genoegen bij uw bijeenkomst aanwezig te mogen zijn en te mogen repliceren. Al lange tijd mag ik met name met de wijsgerig pedagogen van de KUN en de VU samenwerken in het kader van een NWO-programma over de thematiek van de onderwijsvrijheid. Het is een voorrecht om hier - onder andere voor hen - over deze thematiek te mogen spreken. Evenzo is het voor mij een genoegen dat te mogen doen in de vorm van een repliek op Jan Willems, die ik al heel lang ken, en met wie ik de wetenschappelijke liefde deel voor vraagstukken zoals hier aan bod komen: de reikwijdte van de opvoedings- en onderwijsvrijheid, de omvang van de taken die de overheid heeft om op het stuk van opvoeding en onderwijs regels te stellen, en de specifieke bevoegdheden van de overheid die daaraan gekoppeld zijn. Willems heeft zich op dit terrein als een vooraanstaand auteur gemanifesteerd, met name door zijn qua inhoud en omvang monumentale proefschrift Wie zal de opvoeders opvoeden?. Zelf heb ik nogal wat geschreven over de reikwijdte en grenzen van de onderwijsvrijheid.