Masteronderzoek: hoe doe je dat?

Masteronderzoek: hoe doe je dat?

Productgroep VBSP
Gratis

Omschrijving

Het doen van praktijkgericht onderzoek wordt in het hoger beroepsonderwijs steeds belangrijker. Met name van studenten in de afstudeerfase van een masteropleiding wordt verwacht dat ze relatief zelfstandig een complex praktijkgericht onderzoek naar een reëel probleem kunnen doen. De auteurs, werkzaam bij de masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Rotterdam, deden onderzoek naar
inhoud en proces van dertig afgeronde afstudeerprojecten. Hieruit blijkt dat (praktijkgericht) onderzoek zelden volgens de ‘nette’ lijntjes van de methodologiehandleidingen verloopt. Er is eerder sprake van valkuilen en hobbels, dwaalwegen en doodlopende steegjes. Op basis van hun bevindingen ontwikkelden de auteurs een handreiking voor het doen van masteronderzoek waarin de reële praktijk wordt geschetst. Aan de hand van een aantal cruciale stappen in het onderzoeksproces – onderzoeks-opdracht, onderzoeksplan, het daadwerkelijke onderzoek en het verslag ? wordt stilgestaan bij zaken die mis kunnen gaan en worden tips gegeven hoe met problematische situaties om te gaan.